Strijp-S: InterConnect

Strijp-S: InterConnect

Wij staan aan de vooravond van een grote energietransitie. De pieken in het energienet begint de grens te bereiken, terwijl de toename in gelijktijdig elektriciteitsverbruik alleen maar toeneemt door elektrische auto’s en steeds meer gebouwen geen gasaansluiting hebben. Ondertussen ontwikkelt de technologie zich in razend tempo en is alles om ons heen ‘connected’.

Aanleiding voor de Europese Commissie om voor het eerst in de geschiedenis een innovatie project op te starten waarin ICT en energie samen komen. Dit project draagt de naam InterConnect, en dat is niet zonder reden.

De energietransitie kan alleen plaats vinden als vraag en aanbod beter op elkaar aan sluiten. Het alternatief is het verzwaren van het energienet, met gigantische maatschappelijke en financiële gevolgeden. En daarom is het nodig om technologie in te zetten die deze afstemming mogelijk maakt. En dat is nou juist de grote uitdaging. Internet of Things, Big Data en Machine learning biedt veel kansen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle ‘slimme apparaten’ onderdeel zijn van een systeem dat interoperabel is, ofwel, met elkaar kan communiceren. Wasmachines, vaatwasser, droger, koelkast, warmtepomp, zonnepanelen, accu’s en ga zo maar door. En dan ook nog eens van verschillende merken. Al deze apparaten kunnen worden ingezet vraag gestuurde flexibiliteit en daarmee een verlaging van de pieken in het energienet.

project-Strijp-S-InterConnect

VolkerWessels iCity is onderdeel van het consortium van 50 partijen die deze uitdaging aan gaan en in samenwerking met alle partijen uit de keten als doel heeft om in de praktijk te demonsteren hoe ICT en energie met elkaar verbonden kunnen worden.

Als smart city expert laten we deze kans niet onbenut om ook voor de eindgebruiker veel meer te bieden. We zien kans om gebouwen slimmer, veiliger en duurzamer te maken en tegelijk meer comfort te bieden. Door bijvoorbeeld toepassing van verschillende type sensoren en een centraal besturingssysteem kan informatie verzameld worden die de mogelijkheid biedt voor nieuwe diensten en toepassingen. Met dit systeem kunnen we wasmachines, vaatwassers, drogers en andere apparaten aan elkaar koppelen. Juist de ‘groot verbruikers’ spelen een belangrijk rol in energie flexibiliteit. Het biedt ook kansen om het systeem zelf lerend te maken waardoor beter wordt in gespeeld op het gedrag van de gebruiker. Dat is pas echt slim.

Binnen Interconnect worden in 7 verschillende Europese landen Pilots gehouden. VolkerWessels iCity zal samen met Hyrde, Recognize, VolkerWessels Telecom, TNO en VU Amsterdam host zijn van de Nederlandse Pilot InterConnect. Op Strijp-s gaan we twee gebouwen voorzien van het innovatieve systeem en wordt in 2022 en 2023 een real life test omgeving gecreëerd voor bewoners en gebruikers van deze gebouwen. Totaal zullen zo’n 150 appartementen en 10.000 m2 kantoor ruimte onderdeel zijn van de Nederlandse pilot. Ondertussen zitten we niet stil en vinden alle voorbereidingen plaats om de pilot tot een groot succes te maken!

Scroll naar boven