Kom meer te weten Over Ons

Visie.

Wij geloven in steden die een socialere, comfortabelere en duurzamere manier van leven bieden. In steden die op continue en gezamenlijke wijze integraal en dynamisch worden ontwikkelt, gemonitord en geoptimaliseerd. Dit ten behoeve van de leefkwaliteit van de gebruiker en de waarde van haar leefgebied.

Met behulp van ons multidisciplinaire netwerk en onze kennis op het gebied van smart cities bieden wij gebiedsontwikkelaars, vastgoedontwikkelaars en gemeentes slimme en integrale diensten die de stad omvormen tot een waardevolle, toekomstbestendige, interactieve en adaptieve leefomgeving.

iCity-Goal

De slimme stad.

Een toekomstbestendige stadsontwikkeling speelt zich af op 3 lagen: de meest zichtbare laag is de laag waar ons dagelijks leven zich afspeelt, het tastbare deel van de stad. De straat waarop men loopt en de deurklink die men vastpakt. Data en online verkeer zijn niet direct zichtbaar en bevinden zich in de ‘cloud’. Hier vinden analyse, communicatie en content development plaats. Tot slot de infrastructurele laag. Deze digitale en analoge snelweg biedt ruimte aan mobiliteit-, energie-, grondstoffen- en datatransport.

De interactie tussen de lagen is hetgeen dat de stad slim maakt. Er ontstaan niet alleen crossovers die een vergroting van efficiency en een verkleining van risico’s tot gevolg hebben, maar er ontstaat tevens ruimte voor nieuwe en duurzame businessmodellen die een bijdrage leveren aan de waarde van het gebied.

iCity Layers Site

Diensten.

Onze diensten krijgen vorm op de hierboven beschreven lagen. Wij zorgen aan de hand van de behoefte voor de juiste opbouw van de programma’s, de samenstelling van de projectteams, de interactie tussen de lagen, de benodigde kennis en de totstandkoming van de quadruple helix waarbij overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners samenwerken. Op deze wijze ontstaat er een multidisciplinaire en integrale aanpak die zicht niet langer focust op gesegmenteerde ontwikkelingen, maar die sector overstijgend is.

Daarnaast verzorgen wij de rol van operator en regisseur binnen de slimme stad. Door de synergie tussen de community en haar leefomgeving voortdurend te monitoren en te optimaliseren, en door blijvend innovatie en nieuwe samenwerkingen aan te jagen, creëren wij een ecosysteem waarin het niet alleen prettig leven is, maar waarin tevens continue waarde-creatie plaatsvindt.

iCity-Value-Creation

Ons Team