iMobility

iMobility

We zien een steeds grotere vraag komen van ontwikkelaars en gemeenten om hen te adviseren over de wijze waarop (slimme)mobiliteitsoplossingen geïntegreerd kunnen worden in de plan/gebiedsontwikkeling. Vanaf idee tot en met exploitatie ontzorgt iCity interne en externe partijen bij mobiliteitsvraagstukken.

advies-beeld-3

Ontwikkelfase

iMobility analyseert in de ontwikkelfase het mobiliteitsvraagstuk in een gebied op basis van de visie van de gemeente en het inrichtingsplan. In deze fase stellen wij een mobiliteitsadvies op. Een mobiliteitsadvies bevat bijvoorbeeld een mobiliteitsplan. Hierin wordt gekeken naar de beoogde gebruikers en aanwezige omgevingsfactoren. Dit resulteert in een uitwerking van de benodigde mobiliteitsvoorzieningen en -diensten, inclusief parkeerbalans en benodigde infrastructuur.

Daarnaast zijn er tijdens (langdurige) project ontwikkelingen ook mogelijkheden om tijdelijke mobiliteitsvoorzieningen te realiseren en te testen.  De pilot wordt in deze fase voorbereid en ingericht. Daarnaast selecteren wij als regisseur de serviceaanbieders voor de realisatie- en gebruiksfase.

Realisatiefase

In deze fase ontwerpen wij het te implementeren mobiliteitssysteem. We ontwerpen in samenwerking met partners onder meer: de mobiliteitshubs en servicepunten, de infrastructuur voor laadpalen, connectiviteit, platform (apps), de meest efficiënte rij- en reisroutes en andere benodigde voorzieningen. De ruimtelijke inpassing vindt tevens in deze fase plaats.

Als regisseur toetsen wij en optimaliseren wij het mobiliteitssysteem vanaf de start van de realisatie. Door het analyseren van de (pilot)resultaten over het gebruik van de app, inzet van deelvervoer of laadinfrastructuur. Waar nodig gaan we in overleg met de ontwikkelaar en gemeente inzake nieuwe inzichten en eventuele knelpunten.

advies-beeld-1
advies-beeld-7

Gebruiksfase

iMobility voert in deze fase de controle uit op de uitgangspunten en invulling van het mobiliteitssysteem inclusief de SLA’s van de gecontracteerde serviceaanbieders.

In de gebruiksfase beheren we het mobiliteitssysteem en verzamelen we actuele data. Hiermee kunnen we op de (middel)lange termijn het mobiliteitssysteem aanpassen indien gewenst.
Verandering in mobiliteitsbehoefte kan ontstaan door bijvoorbeeld nieuwe regelgeving, verschuiving in doelgroepen of nieuwe vormen van mobiliteit. We sluiten het mobiliteitssysteem dynamisch aan op de actuele vraag ten behoeve van een optimale leefbaarheid in het gebied.

Op basis van de betrokkenheid en kennisvergaring zullen we beheerder, ontwikkelaar en gemeente adviseren in toekomstig gebruik van het mobiliteitssysteem.

advies-beeld-6

Wil je weten hoe we van jouw stad
een slimme stad maken?

Scroll naar top