EnTranCe: 2 a Good Life

De energietransitie van fossiele ‘vuile’ naar ‘schone’ en meer duurzame energie is een proces dat zich al enige jaren aan het voltrekken is. De aandacht in de diverse media en het beschikbaar komen van verschillende nieuwe technologieën en applicaties heeft het onderwerp ‘energietransitie’ naar de keukentafel gebracht van menig Nederlandse energieconsument en ‘prosumer’, een eindgebruiker die ook producent wordt van energie. Ook de vergroening van de energiebehoefte in het bedrijfsleven heeft tractie gekregen en een plaats verworven op de directieagenda. Op tal van plaatsen en in verschillende bedrijfstakken in Nederland zijn en worden innovatieve ideeën en samenwerkingen gerealiseerd met als doel om deze energietransitie mede vorm te geven en gereed te maken voor introductie in de praktijk.

De komst van de zogenaamde SMART-City, waarbij door slimme toepassing van ICT steden prettiger en duurzaam worden, gaat onze leefomgeving en de manier waarop we met energie omgaan drastisch veranderen. De energiemarkt verandert mee, maar het complexe samenspel van techniek, markt, opinie, politiek en economische belangen maakt het tot een uitermate complex en lastig te besturen transitieproces. De algemene verwachting is, dat binnen afzienbare tijd de liberalisering zal leiden tot een flexibilisering van de reguleringsrichtlijnen. De noodzakelijke balancering tussen vraag en aanbod zal de introductie inleiden van andere kosten- en businessmodellen. De dienstverlening van de energieproducenten, netbeheerders en brokers zal in toenemende mate verschuiven van een commodity naar meer eindgebruiker specifieke producten en dienstverlening op maat. Dit vraagt om een energieopwekking en -distributie die flexibel is ingericht om met dit scala aan veranderingen te kunnen omgaan. Van de gereguleerde centrale opwekking van energie gaan we naar een mix van centrale en decentrale opwekking en distributie. Hierdoor ontstaat de impliciete behoefte aan het betrouwbaar monitoren en sturen van energiestromen. Een toekomstig landelijk dekkend netwerk van verschillende sensoren, informatie- en besturingssystemen gaat bepalen wanneer het verstandig is om apparatuur aan of uit te schakelen en/of energiestromen lokaal te routeren. In deze vraag en aanbod gestuurde energie-ecosystemen zullen tarieven realtime kunnen worden gewijzigd en doorberekend. Cruciaal daarbij blijft de behoefte aan continuïteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de dienstverlening. Een landelijk dekkend, vast en mobiel, telecommunicatienetwerk is hiervoor randvoorwaardelijk. Een verregaande convergentie tussen energiedistributie- en telecomnetwerken voor connectiviteit, netwerkmanagement, informatieaggregatie en analyse wordt hiermee een de facto standaard voor de toekomst.

De diverse aspecten en problemen die zich bij deze energietransitie voordoen, worden in Groningen in een open ‘living lab’ omgeving, EnTranCe genaamd, (wetenschappelijk) onderzocht en geanalyseerd, om vervolgens met schaalbare oplossingen te komen voor een introductie in de praktijk. EnTranCe (Energy Transition Centre) is daarmee een proeftuin voor de convergentie van energie-, telecom-, informatiesystemen en technologie van de toekomst. Een ‘living lab’ waar het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs bouwen aan de energievoorziening van morgen. De belangrijkste stakeholders vanuit het energiewerkveld zijn naast VolkerWessels iCity: Gasunie, GasTerra, Essent/RWE, NAM, Tennet, Alliander, Enexis, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen. Vanuit het telecom- en informatiemanagementwerkveld zijn dit o.a. KPN, Astron, TNO en VolkerWessels (Telecom). VNO-NCW Noord vormt de verbinding naar ondernemend Nederland en de politiek.

Voor meer informatie kunt u kijken op de projectpagina 2 a Good Life: https://www.2agoodlife.nl/